Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.11.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Podstawowe dane teleadresowe:

Dom Pomocy Społecznej w Herbach
ul. Mickiewicza 19a,
42-264 Herby,
województwo śląskie, powiat lubliniecki
tel.: +48 34 3574076
e-mail: dpsherby@gmail.com;
NIP: 575-188-70-64,
Regon: 243628902

Numer rachunku bankowego: __ ____ ____ ____ ____ ____ ____

.

Godziny urzędowania

Dom Pomocy Społecznej w Herbach czynny jest całodobowo. Dyrektor przyjmuje strony w następujących godzinach:

  • poniedziałek - piątek 800 - 1500.

.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Barbara Rosowicz-Włoch
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 060
Opublikował: Barbara Rosowicz-Włoch
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry