Podstawowe dane teleadresowe:

Dom Pomocy Społecznej w Herbach
ul. Mickiewicza 19a,
42-264 Herby,
województwo śląskie, powiat lubliniecki
tel.: +48 34 3574076
e-mail: dpsherby@gmail.com;
NIP: 575-188-70-64,
Regon: 243628902

Numer rachunku bankowego: 32 8288 1014 5001 0133 4294 0001

.

Godziny urzędowania

Dom Pomocy Społecznej w Herbach czynny jest całodobowo. Dyrektor przyjmuje strony w następujących godzinach:

  • poniedziałek, środa i czwartek: 07:30 - 15:30,
  • wtorek: 07:30 - 16:00,
  • piątek: 07:30 - 15:00.

.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Barbara Rosowicz-Włoch
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 108 598
Opublikował: Barbara Rosowicz-Włoch
Publikacja dnia: 16.03.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry